Historie již od roku 1986

Historie aneb jak to začalo

Aktivní turista, "dálkoplaz" Jan Gorčák se kolem roku 1980 začal zajímat o šachy v Bučovicích.

Spolupracoval s Gustou Kratochvílem a Járou Mlejnkem na několika turistických táborech ve Vřesovicích,
podílel se na brigádnickém budování základny. Až poznal krásné okolí Chřibských lesů, ideální místo u rybníka,
mimořádné historické památky na dobu věrozvěstů na Moravě v okolí základny, ale seznámil se také se záludnostmi a problémy provozu tábora, troufl si v roce 1986 přidat se s několika dospělými i mladými šachisty k oddílu zápasu TJ a k jeho táboru, soustředění na konci prázdnin ve Vřesovicích.


Gorčákovi se podařilo přesvědčit o výhodách Vřesovic i obnovitele organizované šachové činnosti v Bučovicích
- Milana Asnadě, Honzu Madeje a Luboše Janíčka. A ti se zapojili hned do přípravy a provedení
prvního tábora - vzali svoje děti, pozvali děti přátel. Přivedli na základnu i své známé silné šachisty na simultánky, předávání zkušeností, vedení tréninku. Navázali jsme styky s domácími šachisty z vesnice.
Navštěvoval je pravidelně z Vřesovic slabozraký šachista, reprezentant Josef Šereda.