Zde můžete stáhnout přihlášky

Přihláška včetně propozic:

Další dokumenty a info 2019:

Poštou

Přihlášku v tištěné podobě zasílejte na adresu:

Bc. Tomáš Matula

Trávnická 460

685 01 Bučovice

Emailem

Naskenovanou přihlášku včetně podpisu zákonných zástupců na emailovou adresu:

Originál odevzdáte při nástupu do tábora

Potvrzení přihlášky

  • Přihláška je platná po připsáním platby na účet organizátora.